#

Servicii

#

Consultanță sisteme de securitate

Consultanța în sistemele de securitate constă în oferirea de soluții de proiectare, instalare și execuție a sistemelor împotriva efracției, a sistemelor de prevenire și stingere a incendiilor și a sistemelor de supraveghere video.

#

Evaluare de risc la securitate fizică

Analiza de risc la securitatea fizică reprezintă fundamentul măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor, transpuse în planul de pază și în proiectul sistemului de securitate.

#

Proiectare sisteme de securitate

Proiectul sistemului tehnic de securitate se realizează în conformitate cu reglementările legale în domeniu (Legea 333/2003, Legea 182/2002, HG585/2002, HG781/2002, H.G. 301/2012, Normativul I 18/2-2002)

#

Execuție sisteme de securitate

Procesul de execuție constă în implementarea sistemelor de securitate urmărind soluția tehnologică oferită în etapa de proiectare.

#

Mentenanță sisteme de securitate

Serviciile de mentenanță și service sunt foarte importante pentru sistemele de securitate și asigură o importantă continuitate în funcționarea acestora.

#

Sisteme de supraveghere video

Vă oferim servicii complete de proiectare, instalare si mentenanță sisteme de supraveghere video. Montajul va fi efectuat conform standardelor actuale de calitate și profesionalism.

#

Sisteme de detecție împotriva efracției

Vă punem la dispozitie servicii complete de proiectare, instalare și mentenanță sisteme de securitate împotriva efracției pentru obiective: rezidențiale, comerciale sau industriale.

#

Sisteme de control acces și pontaj

Vă oferim sisteme pentru managementul resurselor umane dintr-o organizatie, care permit gestionarea automata a intrarilor/iesirilor persoanelor in/din anumite zone.

#

Sisteme de semnalizare, alarmare, avertizare și stingere la incendiu

Vă oferim sisteme inovatoare pentru prevenirea și stingerea incendiilor, sisteme dedicate pentru spațiile comerciale și industriale

#

Sisteme videointerfonie

Vă propunem un sistem de interfonie pentru protecția împotriva pătrunderii persoanelor în spațiile private.

#

Cablare structurată

Vă furnizăm o soluție personalizată de instalare a cablurilor rețelelor de date sau voce din centrele de calcul, birouri sau clădiri.

#

Posturi de transformare

Vă oferim servicii de proiectare și execuție lucrări pe tarif de racordare. Execuția constă în realizarea unui racord de medie tensiune și montarea unui post de transformare în anvelopa de beton (PTAB)sau un post de transformare aerian.

#

Reabilitare, extindere și modernizare sisteme de iluminat public

Datorită experienței acumulate, pe lângă servicii de proiectare și execuție, specialiștii noștri oferă și consilierea necesară în pregătirea documentației din cadrul proiectelor cu finanțare locală și europeană.

#

Delegare de gestiune a serviciului de iluminat public

În baza Legii 230 din 2006 a serviciului de iluminat public și a Legii 51 din 2006 republicată în 2013, vă oferim servicii de consultanță în elaborarea documentației necesară pentru delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public către un operator licențiat ANRSC.

#

Montaj sisteme de iluminat festiv stradal

Vă punem la dispoziție instalatii de exterior pretabile montajului stradal sau decorativ cu scopul creării unei atmosfere de sărbătoare.

#

Construcții civile

Executăm lucrări de construcții civile, care contribuie la crearea de infrastructură care se adaptează în mod optim cerințelor mediului înconjurător.